-- advertisement --

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อย่อ : มทษ./TSU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7444 3992
เบอร์แฟกซ์ : 0 7432 4440
เว็บไซท์ : www.tsu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตหลัก

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตสงขลา
ที่อยู่ : ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตสงขลา

สถานที่ตั้ง


ที่อยู่ : บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ-

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตพัทลุง
ที่อยู่ : ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตพัทลุง

สถานที่ตั้ง


ที่อยู่ : ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ-

-- advertisement --