มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อย่อ : ม.ป.ท./PTU

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2979 6999
เบอร์แฟกซ์ : 0 2979 6728
เว็บไซท์ : www.ptu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี-วิทยาเขตหลัก