-- advertisement --

มหาวิทยาลัยพ่อหลวง

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยพ่อหลวง หรือมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยพ่อหลวง เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยพ่อหลวง หรือมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --