มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อย่อ : ม.ฟ.อ./FEU

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 1800-4
เบอร์แฟกซ์ : 0 5320 1810
เว็บไซท์ : www.fareastern.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-วิทยาเขตหลัก