มหาวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดมุกดาหาร
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ-วิทยาเขตหลัก