มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่อย่อ : มรภ.กพ./KPRU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5570 6555
เบอร์แฟกซ์ : 0 5570 6518
เว็บไซท์ : www.rikp.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-วิทยาเขตหลัก