มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อย่อ : มร.ลป./LPRU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5424 1012-4, 0 5424 1016, , 0 5424 1020
เบอร์แฟกซ์ : 0 5424 1018,
เว็บไซท์ : www.lpru.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-วิทยาเขตหลัก