มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อย่อ : มศว/SWU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

ประสานมิตร
ที่อยู่ : 114 สุขุมวิท 23(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2258 3996
เบอร์แฟกซ์ : 0-2258-0311
เว็บไซท์ : www.swu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร

สถานที่ตั้ง

องครักษ์
ที่อยู่ : 107 หมู่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 16 (กม. 42) ต.องครักษ์ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2664 1000
เบอร์แฟกซ์ : 0-3732-2616
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-องครักษ์