มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อย่อ : มศก./SU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วังท่าพระ
ที่อยู่ : 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2623 6115-22
เบอร์แฟกซ์ : 0 2225 7258
เว็บไซท์ : www.su.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร-วังท่าพระ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ที่อยู่ : 22 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2880 7374, 0 2880 9925-36
เบอร์แฟกซ์ : 0 2880 7372
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร-สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ที่อยู่ : ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3425 3910-9, 0 3425 3840-1, 0 3427 0222-4
เบอร์แฟกซ์ : 0 3425 5099
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร-วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 3 ถ.ชะอำ-ปราณบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร-วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี