-- advertisement --

มหาวิทยาลัยสุรินทร์

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยสุรินทร์

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุรินทร์ โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยสุรินทร์-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --