มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อย่อ : ม.ญ./HU

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2540

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7442 5464-6, 0 7442 5000
เบอร์แฟกซ์ : 0 7442 5467
เว็บไซท์ : www.hu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่-วิทยาเขตหลัก