-- advertisement --

มหาวิทยาลัยอมตะ

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยอมตะ

ชื่อย่อ : มอม./ATU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

“อมตะ” พร้อมเริ่มต้นหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) หรือวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ หลังมหาวิทยาลัยอมตะพร้อมเปิดรับนักศึกษาปลายปี 2562 ล่าสุดลงนามในข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ในหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ระดับปริญญาโท โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน หวังปั้นบุคคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงระดับสากล ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยอมตะ-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --