มหาวิทยาลัยอันดามัน

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยอันดามัน

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เพื่อจะจัดตั้งขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอันดามัน

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยอันดามัน-วิทยาเขตหลัก