วิทยาลัยทองสุข

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยทองสุข

ชื่อย่อ : ว.ท./TSC

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 99/79 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2448 0005-6
เบอร์แฟกซ์ : 0 2885 1428
เว็บไซท์ : www.thongsook.ac.th

แผนที่วิทยาลัยทองสุข-วิทยาเขตหลัก