วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ชื่อย่อ : ESU

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า “วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ” เมื่อปี พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยอีสาน ในเวลาต่อมา ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว และในพื้นที่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นเปิดสอนในระดับ ปวช. และปวส.

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 311/1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4325 5461-2
เบอร์แฟกซ์ : 0 4338 2598
เว็บไซท์ : www.bbc.ac.th

แผนที่วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ-วิทยาเขตหลัก