วิทยาลัยมหานครขอนแก่น

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยมหานครขอนแก่น

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมาใหม่

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่วิทยาลัยมหานครขอนแก่น-วิทยาเขตหลัก