วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ชื่อย่อ : ว.อ.ท./LIT

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5423 1066-68 ต่อ 16
เบอร์แฟกซ์ : 0 5425 1209
เว็บไซท์ : www.lit.ac.th

แผนที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง-วิทยาเขตหลัก