วิทยาลัยเชียงราย

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยเชียงราย

ชื่อย่อ : วชร./CRC

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2546

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5371 0081-84
เบอร์แฟกซ์ : 0 5371 0081
เว็บไซท์ : www.ktech.ac.th

แผนที่วิทยาลัยเชียงราย-วิทยาเขตหลัก