สถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อเต็ม : สถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อย่อ : อ.ศ./AS

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 9/9 ซอย 33 ถนนพระรามที่ 2 หมู่ที่ 5 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2870 7512-3 #139
เบอร์แฟกซ์ : 0 2870 7514
เว็บไซท์ : www.arsomsilp.ac.th

แผนที่สถาบันอาศรมศิลป์-วิทยาเขตหลัก