-- advertisement --

กกต. สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือก สว. ปี 2567 ทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ มีอาชีพที่ลงสมัครสูงสุดคือ กลุ่มสตรี การศึกษา และอาชีพอิสระ รวมผู้สมัครทั้งหมด 48,117 คน จากที่เดิมตั้งเป้าไว้จะมีผู้มาสมัครกว่าแสนคน น่าสนใจว่ากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม มีผู้มาสมัครน้อยสุด ซึ่งอาจมีผลต่อการวางนโยบายในการพัฒนาชาติในอนาคต

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ระบุถึงจำนวนกลุ่มอาชีพที่มาลงสมัครคัดเลือกเป็น สว. ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567 จำแนกตามรายกลุ่มอาชีพที่มีผู้มาสมัครสูงสุด 5 อันดับดังนี้

– สตรี 4,589 คน
การศึกษา 4,477 คน
– อาชีพอิสระ 3,816 คน
– ทำสวน 3,628 คน
– ทำนา 3,422 คน

โดยผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น ภายใน 29 พ.ค.นี้ และจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีเลขประจำตัวผู้สมัครต่อไป.

-- advertisement --