-- advertisement --

กกอ.เผย  อดีตผอ.สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่อไม่โปร่งใส

กกอ.เผย “อดีตผอ.สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ส่อไม่โปร่งใส จัดงบโครงการวิจัยให้ตนเองกว่า 10 ล้านบาท มีมูล 2 กรณี แต่อำนาจลงโทษอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ 6 ก.ย.ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ทาง มรภ.มหาสารคาม ได้สรุปเรื่องการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งมีปัญหามานานเกินกว่า 6ปี ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้มูลว่ามี 2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีมูล คือ เรื่องกิจการหอพักนักศึกษา และเรื่องการใช้เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร เมื่อปี 2552 ส่วนกรณีอดีตผู้บริหารได้อนุมัติงบฯ พาภรรยาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นเงินเกือบ 5 แสนบาทนั้นทางมรภ.มหาสารคาม ชี้แจงว่าไปในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างไรก็ตาม เรื่องการสอบสวนและลงโทษนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการ

ทั้งนี้ประเด็นอื่นๆ ที่ร้องเรียนนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริง รวมถึงเรื่องของสโมสรนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเพิ่งทราบข่าว ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว

-- advertisement --