-- advertisement --วันที่ 23 ก.ย. 64 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Contest Marketing ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. และกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. โดยมี นายชัย แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ เข้าร่วมมอบรางวัลในโครงการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom จาก ห้องประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

สำหรับผลการตัดสินกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ “ทีมกองโจร” กับผลงาน “ธีรเดช” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ “ทีม Chao Mongo Lretz” กับผลงาน “ พลังพิเศษ ทางวิเศษ” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ “ทีมสุภาพบุรุษสุดทางพิเศษ”กับผลงาน “ทางวิเศษ เพื่อคนพิเศษ”

ส่วนกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ คุณศิริพงษ์ พนาสนธิ์ กับผลงานภาพถ่าย “ผืนฟ้ากับแสงทอง ท้องถนนกับทางพิเศษ”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ คุณพงษ์ฤทธิ์ เผือกพงษ์ ผลงานภาพถ่าย “สะพานขึงคู่ขนานสะพานแห่งอนาคต-1” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ คุณวรรณา บัวเผื่อน กับผลงานภาพถ่าย “ทางช้างเผือก”

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

-- advertisement --