-- advertisement --

กยศ.จัดโปรฯหนักปิดบัญชีหนี้ภายใน 31 ธ.ค.รับคืน 3%

แถมลดเบี้ยปรับ 100% ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์กับ กยศ.ได้ทันที โทร.0-2016-4888

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติขยายเวลามาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน และคืนเงินตอบแทน 3% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้ และมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.59 จากเดิมที่กำหนดการสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง

อีกทั้ง มีผู้กู้ยืมให้ความสนใจติดต่อขอเข้าร่วม และขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ค้างชำระเกิน 4 ปี 5 งวด ที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจำนวนกว่า 4,600 ราย เป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท

สำหรับผู้กู้ยืมที่จะชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อลดเบี้ยปรับ 100% สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางเว็บไซต์ กยศ. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้ และรับทราบยอดชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับกรณีขอรับเงินตอบแทน 3% เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์ ที่จะขอคืนเงินพร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่กองทุนฯ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เพื่อรับเงินคืนโดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งมาที่กองทุน กยศ. หรือสอบถามโทร.0-2016-4888

-- advertisement --