-- advertisement --

กรุงไทย เปิดชิงทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 7 เมษายน 2560

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนในการสร้างบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ซึ่งธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2535 โดยปัจจุบันธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 90 ทุน ธนาคารมีนโยบายในการดูแลนักเรียนทุนตั้งแต่ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนกลับเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนทุนภายหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้บริหารธนาคารในอนาคตต่อไป

สำหรับในปี 2560 ธนาคารกำหนดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน สำหรับหลักสูตรด้าน MBA Financial Engineering Laws Data Science MIS IT Mathematics Artificial Intelligence และ Digital Transformation and Innovation ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ในหัวข้อ สมัครงานและทุน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ Email: ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ โทร. 0-2345-1884-5

-- advertisement --