-- advertisement --

กศน.ดันศูนย์ดิจิทัลชุมชนตอบโจทย์ไทย 4.0

หวังช่วยยกระดับผู้เรียนกศน.แสวงหาความรู้ตามที่ต้องการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน.ได้ลงพื้นที่ จ.ตรัง ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งพบว่า นักศึกษา กศน.ที่ได้เรียนหลักสูตรต่างๆ จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถนำความรู้ไปจัดทำเว็บเพจ หรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานฝีมือผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สอดรับกับที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สุด คือการนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาเสริม ซึ่งการนำไอซีทีเข้ามาใช้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพ หรือเพื่อการค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ต้องการให้นักศึกษา กศน.เป็นผู้ที่ค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนบทบาทจากคนรับความรู้ เป็นแสวงหาความรู้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ถือเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในยุคประเทศไทย4.0

ด้านนายกฤตชัย กล่าวว่า ขณะนี้ กศน.มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน 7,424 ตำบลทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 22 มี.ค.60 นี้ ศธ.จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงพาณิชย์ และดีแทค ในรูปแบบประชารัฐ โดยจะร่วมกันบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเกษตร การทำธุรกิจค้าขาย สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอบรมบุคลากรรองรับการทำงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น

-- advertisement --