-- advertisement --

นายพิพัฒน์พงศ์​ เดชา​ ส.อบจ.เชียงดาว​ เขต 1​ ในฐานะประธานการศึกษานอกระบบ (กศน.)​ อ.เชียงดาว​ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง​ จ.เชียงใหม่​ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ อ.เชียงดาว​ สำนักงาน​ กศน.เชียงใหม่​ ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ที่พระองค์ทรงห่วงไยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

โดยเฉพาะเด็กชาวเขาที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่สูงของภาคเหนือ​ที่ประสบปัญหาเรื่องการศึกษา​ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการศึกษาผู้ยากไร้หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก​ ได้มีโอกาสทางการศึกษา​ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต​ สามารถพึ่งพิงตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเกิด​ ทั้งชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป​ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ทางกระทรวงศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจำนวน​ 355,000บาท​ แบ่งเป็นทุนละ5,000บาทจำนวน​71ทุนด้วยกัน​ โดยมีนางศิรพัชร์​ ขันทสีมา​ ผอ.กศน.เชียงดาวพร้อมคณะกรรมการ​ บุคลากรทางการศึกษา​ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว​ จ.เชียงใหม่​

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --