-- advertisement --

กศน.เพชรบูรณ์ เริ่มบริหารพื้นที่โรงเรียนเล็ก

“พิษณุ” ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก หลังควบรวบ ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

วันที่ 26 ธ.ค.59 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.มีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการยุบ ควบรวมโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกควบรวบต้องว่างลง เนื่องจากนักเรียนต้องไปเรียนที่โรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งหลายพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงเรียนที่ถูกควบรวมมีความเป็นห่วงว่า โรงเรียนจะถูกปล่อยให้รกร้างเปล่าประโยชน์นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนไปเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน โรงเรียนบ้านบึง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับชุมชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปบริหารจัดการโรงเรียน หลังจากถูกยุบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

“ผมอยากเห็นภาพนี้มานานแล้ว การที่ กศน.เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก ช่วยกันพัฒนาและรักษาสภาพของโรงเรียนไว้ ทำให้ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าโรงเรียนถูกยุบ โรงเรียนก็ยังเป็นโรงเรียน แต่แทนที่จะเป็นโรงเรียนของเด็ก ๆ ก็เป็นโรงเรียนของทุกคน ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สังคมไทยกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นการศึกษาไม่ใช่เพื่อวุฒิ เพื่อประกาศนียบัตร แต่เป็นการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อการมีงานทำ เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดูแลครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นสุข ซึ่งทุกโรงเรียนสามารถทำได้ เพียงแต่อาจยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ แต่วันนี้ที่เพชรบูรณ์ มีความร่วมมือระหว่าง กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้พื้นที่ที่เกรงว่าจะเปล่าประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน”

รองปลัด ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนเป็นห่วง คือ เรื่องของความมั่นคง ยั่งยืน ที่เมื่อเริ่มต้นทำแล้วผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้ได้ เพื่อให้เป็นโรงเรียนของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดชีวิต ไม่ใช่เกิดได้แค่เดือนสองเดือนก็เงียบหาย

-- advertisement --