-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I เปิดแล้วหลักสูตร พระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)รุ่นที่ 1

สืบเนื่องจาก สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) เพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบของการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) เมื่อเร็วๆ นี้

นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) มุ่งหวังที่จะตอบสนองความสนใจแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นหลัก ซึ่งการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะเน้นพระที่สร้างและปลุกเสก โดยองค์สมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ใน 3 วัด คือ วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาทางไกล มีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเรียน เป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 ในหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-10 เม.ย.60 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ทาง เว็บไซต์

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย อาคาร5 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2381-6649-51 ในวันเวลาราชการ และที่ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) ศูนย์การค้าโลตัส มีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.08-6154-2513 และ 09-2278-3596

——————
(** ภาพประกอบข่าวจาก )

-- advertisement --