-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I กศน.สวมหัวใจสิงห์  แรงงาน/ช่าง  เราทำได้

“วางหัวโขนแป๊บ” ผอ.และ ครู กศน.สวมหัวใจสิงห์ แรงงาน/ช่าง เราทำได้ ไม่ง้องบฯ เหนื่อยมากแต่สุขใจ

“หนักสุดวันนี้ต้องหิ้วน้ำทะเลมาปรับพื้น หิ้วน้ำจืดอีกแห่งมาผสมปูน เจ้าของบ้านน้ำตาซึมซึ้งใจ กศน. เรียกลูกทุกคำ เราทำงานแข่งกับเวลา ยิ่งค้นยิ่งเจอ ทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร แยกออกเป็น 2 ทีม ระดมซ่อมสร้าง เจ็บสุดเรื่องงบประมาณไม่พอ ทีมรอไม่ได้ตัดใจควักจ่ายช่วยเอง”

นี่เป็นอีกคร้ังที่เหล่า “ฮีโร่” สีชมพูช่วยกู้น้ำท่วมใหญ่คร้ังน้ัน…ได้ออกปฏิบัติการมอบความสุขกลับคืนประชาชน ภายใต้ภารกิจ”กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน” ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด(ระยะที่ 2) โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นายบุญทรง จิโนเป็ง ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งทีมช่างช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม นายอนันต์ แก้วทอง ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผอ.กศน.อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 15 คน

เป้าหมายพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

…บักทึก 25 กุมภาพันธ์ 2560 การปฏิบัติงานของ กศน.ช่วยชาวใต้ซ่อมสร้างยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง และต้องแข่งกับเวลารวมทั้งความเดือดร้อนที่เราได้พบเจอยังพบอยู่เรื่อยๆ วันนี้ทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ทีม ลุยงานต่อเนื่อง ทีมแรก เป็นการผนึกกำลังกันของกลุ่ม “ผอ.กศน.” นำโดย นายอนันต์ แก้วทอง ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี, นายอนันต์ คงชุม ผอ.กศน.อำเภอคลองลาน ปฏิบัติงานเทพื้นคอนกรีต ที่บ้านนายบุญเลิศ เยือกเย็น-นางนิดา ทองมี เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน

“ตา-ยาย อยู่กันลำพัง ห้องครัวพังหมดเพราะโดนกระแสลมและคลื่น เรารอไม่ได้เพราะทุกวันเวลาที่ผ่านไปหมายถึงความยุ่งยากในการประกอบอาหารและการใช้ชีวิต ของคนสูงวัยท้ังคู่…หนักสุดวันนี้ต้องหิ้วน้ำทะเลมาปรับพื้น และหิ้วน้ำจืดอีกที่หนึ่งมาผสมปูนเทพื้น เจ้าของบ้านน้ำตาซึมซึ้งใจทีมงาน กศน.มาก” ผอ.อนันต์ เป็นตัวแทนเล่าให้ฟัง

ส่วนทีมที่ 2 นำโดยนายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม ซึ่งได้เปลี่ยนบานประตู 4 บาน ที่บ้านของนางรัชนี ทองถึก เลขที่ 40/7 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่ึงในทีมงาน บอกว่า “การทำงานครั้งนี้ยากลำบากไม่น้อย แม้กระแสข่าวแทบไม่มีเลย ความช่วยเหลือยังขาดแคลน วัสดุบางอย่างไม่เพียงพอ ทีมเราเห็นก็อดไม่ได้ที่ต้องแบ่งค่าใช้จ่ายที่มีจำกัด แต่พวกเราเต็มใจตั้งใจมีจิตอาสา ทุกคนวางคำว่า ผอ., ครู กศน.ออกหมด ใช้ทั้งแรงกายแรงใจ กำลังทรัพย์ช่วยซับน้ำตาชาวใต้”

นี่คือน้ำใจจากกำแพงเชร ที่ส่งไปถึงชาวบางสะพาน..

-- advertisement --