-- advertisement --

กศน.เริ่มแล้วสอนภาษาอังกฤษกลุ่มอาชีพ

สำนักงาน กศน.ประสานครู สพฐ.ที่ผ่านการอบรมจาก Boot camp ช่วยสอนอีกแรง

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน.เปิดเผยว่าตามที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.ดำเนินการขับเคลื่อนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบ ให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้นั้น กศน.มีความพร้อมที่จะดำเนินการ เพราะก่อนหน้านี้เคยจัดการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้สนใจมาแล้ว แต่ครั้งนี้นอกจากจะจัดสอนให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว จะเปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่กลุ่มอาชีพ ที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการ ร้านค้า และกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วย

โดยวิทยากรส่วนหนึ่งจะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ขอให้ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Boot camp) มาช่วย โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ให้สามารถโต้ตอบสื่อสารเข้าใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาว่าจะเลือกกลุ่มอาชีพไหนก่อน ส่วนจะเปิดกี่กลุ่มอาชีพนั้นให้ดูตามศักยภาพของสถานศึกษา โดยให้เริ่มดำเนินการได้ทันที

ด้านนายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผอ.กศน.จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า กศน.อุทัยธานี พร้อมที่จะดำเนินการสอนภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายแรก คือ กลุ่มผู้ค้าสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อีกทั้ง จ.อุทัยธานี กำลังเริ่มบูมการท่องเที่ยว แต่ปัญหาใหญ่ที่พบคือ ผู้ค้าไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เวลามีลูกค้าต่างชาติมาก็สื่อสารกันไม่เข้าใจ จึงมาขอให้ กศน.ดำเนินการจัดสอนภาษาอังกฤษให้ ซึ่งทาง กศน.ก็ยินดี และจะเชิญครู สพฐ.ที่เข้าอบรม Boot campมาจัดสอน เพื่อให้ครูได้นำความรู้จากการอบรมมาขยายผล

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะจัดสอนในสถานศึกษาของ กศน.อุทัยธานี แล้วจะขยายไปยังศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพราษฎร จ.อุทัยธานี ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

-- advertisement --