-- advertisement --

77kaoded

77 ข่าวเด็ด

แพลทฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด.

ติดต่อฝ่ายข่าว, ฝ่ายโฆษณา​

บริษัท อะแดป ครีเอชั่น(ไทยแลนด์) จํากัด

233/529​ ซอยนันทนนท์ 4 ถนนศรีนครินทร์

หมู่บ้านนันทวัน​ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

www.adapcreation.com

อดิศักดิ์​ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อุดม​ จีระวิวิธพร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลักขณา​ สุริยงค์​

063-021-1660

บรรณาธิการข่าว

อรรถกร​ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

บรรณาธิการ​ Social​ Media

วิฑูร​ เมฆฉ่ำ

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นัสราภรณ์ พลอยนวลงาม

063-082-1660

เปรมวิทย์ จิรธานีเรืองกิจ

098-259-3855

ผู้ประสานงานและติดต่อฝ่ายโฆษณา

Email : [email protected]

สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์

เว็บไซต์ 77kaoded.com ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

-- advertisement --