-- advertisement --

กำชับสถานศึกษาดูแลความปลอดภัยเด็กอนุบาล

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดเทอม และแจ้งไปยังทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากปีนี้ ศธ.ได้เปิดให้โรงเรียนรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงกำชับให้ดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนว่าไม่มีการหลงลืมเด็กไว้ในรถนั้น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เท่าที่ดูในภาพรวมในหลายโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะต่างมีการ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะครูซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการให้โรงเรียนเตรียมพร้อม คอยดูแลทั้งการเดินทาง ความปลอดภัย การทำความสะอาดห้องเรียน และสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน ให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน

ด้านนายปรเมษฐ์ โมลี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และแม้วันเปิดเทอมจะมีฝนตกในบางพื้นที่ ประกอบกับจราจรตัดขัดบ้าง แต่ก็ไม่กระทบการเดินทางของนักเรียนทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย

-- advertisement --