-- advertisement --

กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนร.

องค์การค้าฯ รอยอดสั่งซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษา ก่อนประเมินยอดพิมพ์ ให้แล้วเสร็จส่งถึงนร.ก่อนปิดเทอม

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ ฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลแก้ปัญหาทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนและให้จัดส่งให้ถึงมือเด็กก่อนปิดภาคเรียน โดยเริ่มในปีการศึกษา 2560 นั้น ในส่วนของการจัดพิมพ์เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสรุปจำนวนยอดหนังสือที่โรงเรียนจะสั่งเข้ามา เพื่อประเมินกำลังการผลิตของโรงพิมพ์องค์การค้าฯว่าจะพิมพ์ได้จำนวนเท่าไหร่ และจะได้กระจายให้สำนักพิมพ์ภายนอกไปช่วยพิมพ์ โดยเปิดให้มีการประกวดราคากันอย่างโปร่งใสภายใต้ทีโออาร์ที่กำหนด

แต่ทั้งนี้สำนักพิมพ์ที่จะเข้ามาประกวดราคา จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย ซึ่งจะให้เวลาในการจัดพิมพ์ประมาณ 45-60 วัน คือ ต้องส่งหนังสือกลับมาให้องค์การค้าฯ ก่อนสิ้นเดือน ม.ค.60 จากนั้นจะส่งหนังสือให้เอเย่นต์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ถึงโรงเรียนภายในเดือน ก.พ.60

“ปีการศึกษาหน้าไม่ได้ย้ำเฉพาะส่งหนังสือก่อนปิดเทอมเท่านั้น แต่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่แจกเด็กให้ครบทุกคน ห้ามใช้หนังสือเก่า เพราะที่ผ่านมาทราบว่ามีการเวียนเทียนเอาหนังสือเก่ามาให้เด็กใช้เรียน ทั้งที่ สพฐ.ได้รับงบฯ จัดซื้อหนังสือแจกเด็ก ซึ่งอยู่ในหมวดเรียนฟรี 5 รายการ และที่สำคัญ สพฐ.จะต้องกำชับให้โรงเรียนเร่งสั่งหนังสือเข้ามา เพื่อองค์การค้าฯ จะได้ทราบจำนวนที่ชัดเจน เพื่อประเมินกำลังการผลิตด้วย อย่างไรก็ตามเท่าที่ประมาณการเบื้องต้นยอดการสั่งหนังสือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านเล่ม”นายธเนศพล กล่าว

-- advertisement --