-- advertisement --

คณะทันตแพทย์ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

คณะทันตแพทย์ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และหารายได้เข้ากองทุนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตภายใน 5 ปีให้สูงขึ้น ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ยังมีเป้าหมายการก่อตั้ง Center of excellence in Oral Cancer เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างครบวงจร

สำหรับคอนเสิร์ต “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2” จะจัดในวันเสาร์ที่ 26 พ.ค.2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มข. ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น สามารถจัดซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ ได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.โทร.0-4320- 2405 ต่อ 45117 หรือ 45188

-- advertisement --