-- advertisement --

คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานีศึกษาดูงานสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มทส.

วันนี้ (25 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้อง B6110 ชั้น 1 อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล คณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มทส. พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จำนวน 71 ท่าน จากโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมวิชาการและพัฒนานักเรียน นำโดย อาจารย์กริ่งหยก หิรัญ ตำแหน่ง ครูหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษสหอาชีพ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โดยในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากการรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มทส. ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล แล้ว ทางคณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาทิเช่น ห้องสตูดิโอสำหรับการผลิตสื่อโทรทัศน์ และการบันทึกเสียงเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนรูปแบบการเรียนในยุคดิจิทัล โดยการเข้าศึกษาดูงานของคณะฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความประทับใจแก่คณาจารย์และนักเรียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังนับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยให้นักเรียนผู้สนใจได้วางแผนเตรียมตัวสำหรับการเลือกอาชีพในอนาคตอีกด้วย และสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ มทส. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://sutgateway.sut.ac.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

-- advertisement --