-- advertisement --

เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มครูผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรุงเอเธนส์ของกรีซ หลังกลุ่มครูออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความไม่พอใจการออกกฎหมายด้านการศึกษาฉบับใหม่ของรัฐบาล เพื่อควบคุมครูและสถานศึกษาในกรีซ โดยเจ้าหน้าที่่ตำรวจต้องใช้ก๊าซน้ำตาและรถน้ำฉีดเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วง ที่นำโดยกลุ่มสหภาพแรงงานครู ซึ่งจัดการชุมนุมประท้วงใหญ่ขึ้น 2 แห่ง ทั้งในกรุงเอเธนส์ และเมืองเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของกรีซ ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ศาลกรีซไม่รับฟังคำร้องของกลุ่มครูที่วางแผนนัดหยุดงานประท้วง เพื่อต่อต้านกฎหมายด้านการศึกษาฉบับใหม่ของกรีซด้วย

-- advertisement --