-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I ประมวลภาพ...เปิดโรงเรียนเพียงหลวง13 จ.หนองคาย

พบกันครั้งนี้ ครูดี…โรงเรียนเด่น” นำเสนอภาพความปีติในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)”ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา

โดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีพร้อมด้วย นายประหยัด โพนสิงห์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะ ส่งมอบธงประจำโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) โดยมีนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนน้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดิมชื่อโรงเรียนประชาบำรุง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558 โดยศูนย์พัฒนาสังคมที่ 68 จ.หนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองคายเขต 2

ปัจจุบันมีนายธงชัย ภูชมศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้ด้วยความพอเพียง ด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสวนไผ่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมเหล่านี้ยังสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสานต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตชีวิตที่ดี บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่พระกรณียกิจโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

—๑๑๑๑๑—

ขณะที่ความเคลื่อนไหวจาก สพป.-สพม.ทั่วไทย ยังมีต่อเนื่องซึ่งประมวลภาพนำเสนอดังนี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ จำนวน 2,103,455 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 14 โดยมีนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) และน.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษณ์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) และคณะร่วมส่งมอบ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ชมผลงานการปั้นของนักเรียน รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สังกัด สพม.เขต 42 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66ปีการศึกษา2560ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

ผอ.สามารถ กอนอยู่ รร.วัดกระบังมังคลาราม เป็นตัวแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก เพื่อสนับสนุนการสร้างนักกีฬาเปตองระดับชาติในอนาคต จัดแข่งขันที่ รร.วัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

รร.บ้านผาฮี้ อ.แม่สาย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปลูกกาแฟอาราบิก้า โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่

สพป.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-5 ก.พ.60 แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ 160 คน โดยเน้นย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา

จัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 แสดงความยินดีกับ รร.โป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสืบเนื่องจากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ปี 2559

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผอ.รร.สฤษดิเดช สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะครู มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมี “เศรษฐา เสนะวงศ์” รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 รับมอบ

ยินดีกับนักเรียน รร.ดรุณพัฒนา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม” ภายในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560

แล้วพบกันใหม่ที่นี่…

—๑๑๑๑๑—

-- advertisement --