-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I รำแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สุดของชีวิต..ครูนาฎศิลป์

ผู้แทนภาคอีสาน ครู และบุคลากรในสังกัด สพม.32 บุรีรัมย์ 66 โรงเรียน จำนวน 100 คน ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมเป็นตัวแทนภาคอีสาน รำแสดงความอาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจหนึ่งในชีวิต

ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จาก 66 โรงเรียน รวมจำนวน 100 คน ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ได้ทำการฝึกซ้อมรำด้วยบทเพลง “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรำแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้

“รัตติมา พาณิชอนุรักษ์” ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า หลังจากทาง สพม.32 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมรำให้ครู และบุคลากรที่สมัครเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ทั้งเป็นตัวแทนไปแสดงรำแสดงความอาลัย ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

ด้าน “สิริรักษ์ ชูสวัสดิ์” นักวิชาการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในสังกัด และเพื่อใช้ในการแสดง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

การฝึกซ้อมรำครั้งนี้ มีวิทยากรจากภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง มาทำการฝึกสอนให้ ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงาม เพราะถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งใหญ่ในชีวิต ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

—————–

-- advertisement --