-- advertisement --

ครูน้อมนำพระราชดำรัสฯ สอนเด็กเป็นคนดี

ประชาชนแห่นำเสื้อผ้าย้อมสีดำใส่ไว้ทุกข์/กศน.-อาชีวะบริการฟรี!ทำริบบิ้น-แจกอาหารร่วมถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา2559ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยครูกลุ่มนี้จะเป็นพลังที่จะเข้าไปเสริมการทำงาน ของครูที่มีอยู่เดิมกว่า 4 แสนคนที่ทำงานอย่างหนักในภูมิลำเนาของตนเองหรือในพื้นที่ขาดแคลน ดังนั้น จึงขอฝากให้ครูทุกคนทำสิ่งที่ ศธ.คาดหวังในหลาย ๆ เรื่อง

โดยเฉพาะการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ ซึ่งพระองค์เคยรับสั่งว่า การที่จะสอนคนให้เป็นคนดี เทคโนโลยีทำไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีไม่มีชีวิต เทคโนโลยีสอนความรู้วิชาการได้ แต่การจะสอนคนให้เป็นคนดี ต้องใช้คนสอน และคนที่จะสอน ก็คือ ครู ที่จะต้องสอนให้เขาเป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆ ตนได้นำแนวพระราชดำรัชดังกล่าว มาถ่ายทอดและเน้นย้ำกับครูรุ่นใหม่ ว่า อย่าลืมสอนให้เด็กเป็นคนดี ไม่ใช่สอนวิชาการอย่างเดียว และขอให้เร่งบรรจุครูกลุ่มนี้ให้ทันวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เพื่อให้มีเวลาเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

@ น้อมนำพระราชดำรัสฯ สอนเด็กเป็นคนดี
“พระราชดำรัส หรือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเคยมีพระบรมราโชบายไว้ทุกเรื่องไม่เคยล้าสมัย อยู่ที่เราจะหยิบออกมาแล้วมาแปลงให้เข้าใจ ทุกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่คนไทย ทรงพระราชทานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความอยากเห็นคนไทยเป็นคนดี อยู่ดีกินดี ต้องการให้คนไทยรักษาสามัคคีกัน รัฐบาลเองก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประชาชนอีกมาก ศธ.เองยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คิดว่าแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทาน เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งผมได้เปิดให้ครูที่เข้ารับการปฐมนิเทศวันนี้ได้ดู คือ ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจ ต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี จะช่วยกระตุ้น ให้เขามีสำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้น”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

@ ประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ
ขณะที่ห้องสมุดวังจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย กศน.ดุสิต ได้สาธิตการสอนย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์สีดำและสอนทำริ้บบิ้นดำไว้อาลัยให้กับประชาชน เป็นวันแรก ซึ่งมีประชาชนสนใจเดินทางมาร่วมเรียนรู้และนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ จำนวนมาก

โดยนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดบริการสาธิการการสอนการย้อมผ้าสีดำ และบริการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชน เนื่องจากเวลานี้เสื้อผ้าชุดดำมีราคาแพง 200-300 บาท ซึ่งประชาชนบางคนอาจจะไม่มีกำลังซื้อ การย้อมผ้าเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง เฉลี่ยราคาตัวละประมาณ 20บาท ซึ่งวันนี้เริ่มบริการเป็นวันแรก โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มอบให้ กศน.เขตต่าง ๆ เปิดบริการให้กลับประชาชน ขณะเดียวกัน ยังได้ตั้งจุดบริการสอนและย้อมผ้าที่สนามหลวงฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ด้วย ส่วนในต่างจังหวัดให้ กศน.จังหวัดดำเนินการ และจะมีการบริการลงไปยังชุมชนทุกพื้นที่เช่นกัน

@ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กศน.ไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์นำมาจากที่ที่กศน.มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนต่างจังหวัดไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะวิถีชีวิตของชาวบ้านคุ้นเคยกับการย้อมผ้าหลายคนสามารถช่วยตนเองได้ แต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ กศน.ก็ใช้โอกาสนี้สอนให้เขาเรียนรู้ไปด้วย เพราะถ้าในอนาคตหากเสื้อผ้ามีราคาแพงประชาชนก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ได้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย ทั้งนี้การบริการย้อมผ้าฟรีจะทำต่อเนื่อง และดูความต้องการของประชาชน และอยากเชิญชวนทุกส่วนราชการมาร่วมกันให้บริการย้อมผ้า เพราะเชื่อว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการ

@ ตั้งใจไว้ทุกข์ถวาย 100 วัน
นางมาริษา วัฒนศรีวลี อายุ 70 ปี ประชาชนที่เดินทางมารับบริการย้อมผ้าที่ ศธ. กล่าวว่า ตนได้ฟังข่าวจากวิทยุว่ากระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดสอนย้อมและรับย้อมผ้าด้วย จึงเดินทางมาจากบ้านแต่เช้า ซึ่งการที่มีบริการนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะตอนนี้เสื้อผ้าสีดำมีราคาแพง แต่ประชาชนเองต่างต้องการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อถวายอาลัยแก่พระองค์ ซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจจะไว้ทุกข์ถวายแด่พระองค์ให้ครบ 100 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวัน มีประชาชนถยอยนำเสื้อผ้าสีต่าง ๆ มารอเข้าคิวเพื่อให้อาจารย์ กศน.ดุสิต ที่มาสาธิตการสอนและย้อมผ้าให้ ซึ่งบางส่วนก็สนใจจะเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าและทำริบบิ้นดำไว้อาลัย เพื่อนำไปย้อมผ้าและทำริบบิ้นดำ ใช้เองเพื่อและแจกจ่ายให้ชุมชน


@ สอศ.แจกริบบิ้น 9 ล้านชิ้น

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการเป็นศูนย์กลางการฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำ ให้กับประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่น และตั้งเป็นศูนย์การเรียนการสอนการทำริบบิ้นสีดำ พร้อมแจกริบบิ้นให้กับประชาชนในการถวายความอาลัย โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 9,000,000 ชิ้น ทั้งนี้ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปไว้ที่หน่วยราชการต่าง ๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานที่ที่ประชาชนไปติดต่อราชการ เพื่อให้บริการประชาชน

นอกจากนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ fix it center ทุกวิทยาลัย ให้บริการกับประชาชน เช่น ซ่อมยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ในครัวเรือนอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.59 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในโครงการตามรอยพระราชดำริฯ ได้ออกให้บริการแจกอาหาร แจกน้ำ ทำความสะอาด ณ สถานที่ ๆ ลงนามถวายความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

@ ถวายเป็นพระราชกุศล
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ข้าราชการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้ง กศน.และอาชีวศึกษา ได้ร่วมกันให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ จะมีการเปิดครัวทำอาหารแจกประชาชน ที่มาร่วมลงนามและถวายความอาลัย ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้วย และเป็นที่น่ายินดีว่าหลังจากเปิดให้บริการประชาชนแล้ว ขณะนี้มีผู้มาร่วมบริจาคเงินสมทบนำเป็นค่าใช้จ่ายทำอาหารแจกประชาชน รวมถึงบริษัทที่ผลิตสีย้อมผ้าได้นำสีย้อมผ้ามามอบให้เบื้องต้นแล้ว 150 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตสอนการย้อมผ้า และทำริบบิ้นเผยแพร่ในยูทูปเพื่อให้ประชาชนสามารถทำเองได้ รวมถึงจะเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมทำริบบิ้นสำหรับแจกให้ผู้ที่ต้องการ ตั้งเป้าจะทำให้ได้ 20 ล้านชิ้น

-- advertisement --