-- advertisement --

ครูผู้ช่วย2560เข้าสอบแสนแปดผ่านแค่15%

สพฐ.เก็บบัญชีผู้สอบได้รอเรียกใช้ 1 ปี ผลวิเคราะห์คนจบครูโดยตรงมีภาษีดีกว่า

วันที่ 4 พ.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 กรณีทั่วไป ใน 64 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา ซึ่งปีนี้มี 36 สาขา ที่รับสมัครเฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยบรรจุได้ 4,357 อัตรา และ อีก 25 สาขารับผู้ที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตฯ มีอัตราบรรจุ 2,080 อัตรา รวม 6,437 อัตรา

โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 198,683 คน แบ่งเป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 54,055 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของผู้สมัคร ไม่มีใบอนุญาตฯ 27,722 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 ของผู้สมัคร

ในจำนวนดังกล่าวมีสิทธิ์สอบ 198,311 คน เข้าสอบ 186,638 คน สอบแข่งขันได้ 29,242 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า เมื่อจำแนกในส่วนของ 25 สาขาวิชา ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่มีใบอนุญาตฯ และไม่มีใบอนุญาตฯ สามารถสมัครได้ ซึ่งมีผู้มาสมัครใน 25 สาขา มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 81,777 คนนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้สอบแข่งขันได้ 15,414 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของผู้เข้าสอบ

โดยเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตฯ 1,590 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกได้ 2,080 อัตรา ส่วนที่เหลืออีก 490 คน เป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ สอบได้ คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของอัตราว่างที่บรรจุได้

“สำหรับกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัครสอบคือ กลุ่มวิชาภาษาเขมร ที่คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) สุรินทร์ เปิดสอบ, กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่กศจ.เพชรบุรี เปิดสอบ มีผู้สมัคร 1 คน แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ และกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาพม่า ที่ กศจ.ตาก เปิดสอบ, นาฏศิลป์ (โขน)ที่ กศจ.เพชรบุรี เปิดสอบ และพุทธศาสนา กศจ.นราธิวาส เปิดสอบ”

นายการุณ กล่าวและว่า จากผลการสอบครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จบจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีใบอนุญาตฯ สอบได้มากกว่า ผู้ที่จบจากสาขาอื่น ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ดังนั้น คนที่เรียนครูมาโดยตรงก็ไม่ต้องกังวล เพราะหากมีหากมีความรู้ ความสามารถก็สามารถสอบผ่านได้แน่นอน

ด้าน นายอัมพร พินะสา ผอ.สำนักพัฒนาระบบและบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้ กศจ.ต่าง ๆ กำลังเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามตำแหน่งว่างที่ประกาศเปิดสอบรอบแรก ซึ่งผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการเรียกบรรจุในรอบนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี ทั้งนี้ การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ถือว่ามีผู้สอบแข่งขันได้น้อย โดย สพฐ.จะไปประมวลผลการสอบ การออกข้อสอบของแต่ละพื้นที่ ในมิติต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ และมีข้อเสนอแนะให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจะเสนอให้ปรับรูปแบบการจัดสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ และขึ้นบัญชีไว้ เมื่อ กศจ.ใดมีอัตราว่างก็สามารถเรียกไปสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีที่มีอยู่ได้ทันที

-- advertisement --