หน้าแรก แวดวงการศึกษา ‘ครูพี่โอ๊ะ’ ลงตรวจสนามสอบ N-NET พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา กศน. ขอบคุณครู กศน.กทม.

‘ครูพี่โอ๊ะ’ ลงตรวจสนามสอบ N-NET พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา กศน. ขอบคุณครู กศน.กทม.

ครูพี่โอ๊ะ’ ลงตรวจสนามสอบ N-NET พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา กศน. ขอบคุณครู กศน.กทม.-บางเขน-สายไหม ร่วมกำลังคน VBAC จัดสอบเรียบร้อยราบรื่น-คุมมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา (VBAC) เขตบางเขน กรุงเทพฯ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีนักศึกษา กศน.เขตบางเขน และ กศน.เขตสายไหม กศน.กรุงเทพมหานคร เข้าสอบรวม 536 คน โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.กทม., นายสยามรัศมิ์ สินภัทรบดี รองประธานกรรมการบริหาร VBAC พร้อมด้วยนายปรีชา ผลชมภู่ ผอ.กศน.เขตสายไหม ,นายปริญญา ปิยชนานันทน์ ผอ.กศน.เขตบางเขน, นางสาวชลดา อัมภรัตน์ ผอ.กศน.เขตหลักสี่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกองกลางการสอบ และบริเวณห้องสอบ

นางกนกวรรณ กล่าวว่า  จากการตรวจสนามสอบแห่งนี้ ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการทั้งจาก กศน.กทม. และ VBAC ที่ดำเนินการจัดสนามสอบอย่างเข้มแข็ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษามาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ส่วนนักศึกษา ก็แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กศน. และปฏิบัติตามระเบียบอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามระบบคัดกรองตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จากการสอบถามถึงจำนวนผู้เข้าสอบ พบว่าวันนี้มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ขาดสอบ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.จะต้องนำไปแก้ไขต่อไป เพื่อหาแนวทางสนับสนุนนักศึกษาให้มาสอบได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของสนามสอบแห่งนี้ ถือว่าดำเนินการได้ดี เพราะนักศึกษามีจำนวนมาเข้าสอบเพิ่มขึ้น

“สิ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาของ กศน. คือ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียน กศน.ได้เรียนได้รู้ครบถ้วนในทุกมิติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนอย่างมีความสุข ดังนั้น จากนี้จะนำข้อมูลการจัดสอบ N-NET ไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการขาดสอบ โดยจะใช้วิธีสอบถามปัญหาและอุปสรรคจากนักศึกษาร่วมด้วย เพื่อปรับปรุงการจัดสอบให้เอื้อต่อการเข้าสอบให้ได้มากที่สุด รวมทั้งข้อเสนอและความต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสร้างเสริม เติมเต็ม องค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระทรวงศึกษาธิการ น้อมรับทุกข้อเสนอเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ของผู้เรียนมากที่สุด เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป” นางกนกวรรณ กล่าว

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า ขอแสดงความขอบคุณทาง VBAC ที่สนับสนุนสถานที่ให้เป็นศูนย์สอบและคณะกรรมการคุมสอบ รวมทั้งมีความร่วมมือกับ กศน.เขตบางเขนและสายไหม ในการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งการสอนภาษาอังกฤษ การสอนเสริมทักษะชีวิตในทุกมิติ และขอบแสดงความชื่มชมครูและบุคลากร กศน.กทม. ที่พยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้นักศึกษามาเข้าสอบมากที่สุด แต่บางครั้งต้องยอมรับว่า นักศึกษาบางส่วนที่ขาดสอบ เพราะมีความจำเป็นหรืออาจจะต้องย้ายที่ทำงาน ซึ่งในภาพรวมครูโอ๊ะต้องขอขอบคุณบุคลากร กศน.และผู้เกี่ยวข้องในทุกสนามสอบ N-NET ทั่วประเทศ ไว้ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา (VBAC) มีห้องสอบรวม 12 ห้อง นักศึกษาเข้าสอบ​ รวมทั้งสิ้น 536 คน แบ่งเป็น กศน.เขตบางเขน 312 คน เป็นนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา​ จำนวน 12​ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ จำนวน 105 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​ จำนวน​ 195​ คน และ กศน.เขตสายไหม 224 คน เป็นนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 92 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 124 คน