-- advertisement --

แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา…

nn การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติ ละอายชั่วกลัวบาป…(ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2540)…

nn เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ผู้มีตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกรายมักจะกล่าวว่าไม่มีบ่อนซ่องในกรุงเทพฯ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ ผบ.ตร. จะต้องอ้างเช่นนั้น เพราะหากยอมรับแบบลูกผู้ชายอกสามศอก ก็หมายความว่าบกพร่องให้หน้าที่ แล้วก็ไม่สมควรจะอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจที่ บิ๊กเด่น-ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. คนล่าสุดจะกล้าบอกว่าไม่มีบ่อน ไม่มีซ่องในเขตกรุงเทพฯ…

nn แต่ในขณะที่ ผบ.ตร. อ้างเช่นนั้น ก็มีคำกล่าวขานอย่างอึงมี่ว่า ยุคสมัยนี้มี 1 สน. 1 บ่อน บางคนบอกว่าหาบ่อน หาซ่องเจอง่ายกว่าหาวัดเสียอีก เรื่องบ่อน เรื่องซ่องนั้น ตำรวจอาจจะอ้างว่าไม่รู้ แต่คนที่เป็นนักเล่นพนันและนักเที่ยวเขารู้ดีว่ามีอยู่ที่ไหนบ้าง แถมบางบ่อน บางซ่องนั้นก็อยู่ใกล้แค่ปลายจมูกของสถานีตำรวจด้วยซ้ำไป เป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ สน. มากเกินไปหรือเปล่าหนอ จึงทำให้ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่ามีบ่อน มีซ่องในท้องที่รับผิดชอบของตนเอง มีผู้เสนอว่า ต่อไปเมื่อมีการทลายบ่อน ทลายซ่องในที่แห่งใดก็ตาม ต้องลงโทษ ผบ.ตร. ด้วย มิใช่แค่ลงโทษเฉพาะผู้กำกับการสถานีตำรวจที่เกิดเหตุเท่านั้น…

nn เมื่อ ผบ.ตร. บอกว่าในยุคที่ตนเป็นใหญ่เหนือสำนักงานตำรวจฯ ไม่ปรากฏว่ามีบ่อนมีซ่องในเขตกรุงเทพฯ ก็จึงทำให้มีคำถามกลับไปยัง ผบ.ตร. คนปัจจุบันว่ารักษาศีลห้าได้ครบถ้วนหรือไม่ และรู้หรือไม่ว่าศีลข้อมุสาวาทแปลว่าอะไร หรือการเป็น ผบ.ตร. ไม่ต้องเคร่งครัดกับการรักษาศีลห้า…

nn อีกประมาณ 2 สัปดาห์จากนี้ไป คือวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 รัฐบาลไทย และประเทศไทยจะรับบทเป็นประธานจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2022 ณ กรุงเทพฯ งานนี้รัฐบาลสั่งให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ หยุดงานและขอความร่วมมือไปยังบริษัทเอกชนว่า หากสามารถอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้าน (Work from Home) ได้ ก็ขอให้ WFH แต่สำหรับธนาคาร และสถาบันการเงินนั้นได้ประกาศแล้วว่ายังคงเปิดทำการตามปกติ เพราะหากไม่เปิดให้บริการอาจจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ และมีประกาศแล้วว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จะไม่เปิดให้บริการที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสั่งให้ปิดการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วย…

nn ส่วนกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็บอกว่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก 2022 จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มโดยร่วมกับทางตำรวจ 6 หมื่นตัว เพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับปรุงป้ายบอกเส้นทาง และปรับปรุงบาทวิถีให้ดีขึ้น…

nn อย่างไรก็ตาม คนกรุงเทพฯรู้สึกขอบคุณที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกครั้งนี้ เพราะอย่างน้อยๆ คนในกรุงเทพฯ ก็จะได้มีทางเท้าที่ดีขึ้น มีไฟฟ้าส่องสว่างมากขึ้น มีกล้องวงจรปิดมากขึ้น แต่ก็มีคำถามว่าการที่กทม. ซ่อมแซมทางเท้าในกรุงเทพฯ นั้น เป็นเพราะว่าจะมีผู้นำของสมาชิกเอเปกรายใดจะไปเดินบนทางเท้าหรือ ก็เลยมีผู้ฝากไปขอบคุณผู้นำสมาชิกเอเปกที่อุตส่าห์จะไปเดินบนทางเท้า จึงทำให้ผู้ว่าฯกรุงเทพฯต้องเร่งปรับปรุงทางเท้าเป็นการด่วน…

nn ในที่สุดก็ปรากฏว่าที่ประชุม สส. ลงมติวาระ 3 โดยมีมติไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ด้วยคะแนนเสียง 177 ต่อ 174 เสียง งดออกเสียง 11 ราย ไม่ลงคะแนน 4 ราย สรุปคือร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ผ่านมติจากที่ประชุม แต่เรื่องนี้มีความพิสดารตรงที่มีความพยายามเอาชนะคะคานกันระหว่าง สส. พรรคก้าวไกลกับพรรคพลังประชารัฐ ด้วยการเสนอนับองค์ประชุม และเสนอให้ขานคะแนนแบบเรียงตัวแต่ขณะเดียวกันก็มีการเสนอให้ขานคะแนนด้วยการเสียบบัตรประจำตัว สส. เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า สส. แต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของสาธารณะมากไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เพราะต้องการเอาชนะกันและกันโดยไม่ได้คำนึงถึงผลดีผลเสียที่จะตกอยู่กับประชาชน…

nn ปิดท้ายด้วยประเด็นหนี้ครัวเรือนของประชาชนไทยในยุคนี้ พบว่า มีสูงมากจนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าหนี้สินภาคประชาชนในกลุ่มครัวเรือนอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งนับเป็นความเปราะบางในฐานะการเงินของภาคครัวเรือนในยุคที่ดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้น แล้วยิ่งอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็หมายความว่าผู้เป็นหนี้จะต้องมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และหากบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนไม่ดีก็หมายความว่าครัวเรือนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมาได้โดยง่าย…nn

 

ธรรมกร

 

-- advertisement --