-- advertisement --

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “กรมตำรวจ” ตำรวจมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังตำรวจทั่วประเทศมีน้อยกว่ากำลังพลของหน่วยงานอื่นๆ มากมาย แต่งานที่ตำรวจต้องรับผิดชอบนั้นมากมายเหลือคณา ตำรวจจะต้องแบกรับไปอย่างเต็มที่ประชาชนชอบพูดกันว่า “ตำรวจ” เปรียบเหมือนลูกนอกคอกพ่อแม่ขาดการอบรมบ่มนิสัยทำให้ตำรวจก้าวร้าว คำพูดเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ตำรวจน้อยใจเนื่องพวกเขาคิดว่าเมื่อเลือกเดินทางมาสายนี้แล้วต้องอดทนเพื่อต้องการพิทักษ์รับใช้ประชาชน

ขณะเดียวมีนายตำรวจบางกลุ่มเก่งเกินตัวไม่ยึดกติกาในการปฏิบัติหน้าที่ ออกปฏิบัติการแต่ละครั้งเกินงามมากไปหน่อย การจับกุมบุคคลหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ผบ.ตร.ทราบเสียก่อนที่จะมีการแถลงข่าว เป็นนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ควรประพฤติปฏิบัติตามลำดับชั้นไม่ควรข้ามหน้าข้ามตาผู้บังคับบัญชา… แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ “แข่งเรือแข่งแพ แข่งกันได้ แต่แข่งบุญวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้”

คนไทยยุคนี้ไม่ธรรมดาการศึกษาสูงส่งมีจำนวนมากที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาองค์กรของเขาให้ก้าวหน้าและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพเท่าเทียมต่างชาติได้… รัฐบาลไทยควรส่งเสริมดูแลการศึกษาให้มีความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขให้ทัดเทียมต่างชาติหรือก้าวหน้ามากกว่าต่างชาติคนไทยเด็กไทยจะได้ไม่ต้องขวนขวายทะลักไปเรียนยังต่างประเทศมากมายอย่างทุกวันนี้ “รัฐบาล” ควรส่งเสริมการศึกษาให้กับคนไทยเด็กไทยได้รับการศึกษาเทียบเท่าต่างประเทศ เด็กไทยจะได้ไม่ทะลักออกจากประเทศไทยเพื่อไปแสวงหาการศึกษานอกประเทศ เงินจะได้หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศไทยเมื่อเด็กเรียนจบมารัฐบาลควรยื่นมือเช้ามาช่วยเด็กเหล่านี้ด้วยการสอบคัดเลือกให้เข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เด็กเหล่านี้นำวิชาความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานที่เขาเข้าไปสังกัดด้วย

ขณะเดียวกันภายในหน่วยงานควรมีความรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกันอย่าพยายามแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะทำให้เกิดการแตกแยกในหน่วยงานงานต่างๆ จะหยุดชะงักลงได้…คนไทยเด็กไทยไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้อยไปกว่าชาติอื่นผู้บริหารหน่วยงานต้องมีความเป็นกลางหน่วยงานจะได้พัฒนาไปได้เรื่อยๆ ที่สำคัญอย่าพยายามสร้างปมด้อยให้กับผู้ร่วมงานและสร้างแต่คนที่ชอบประจบประแจงหน่วยงานจะได้มีความเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป…สวัสดีครับ….

เกลือสมุทร

-- advertisement --