-- advertisement --

คุรุสภาตั้งเป้าทำมาตรฐานครูอาเซียน

ดึง”สิงคโปร์-บูรไน”เป็นแนวร่วมวางแผนเน้นสมรรถนะ-ความเป็นครู

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี รมว.ศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบให้คุรุสภา จัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นวันที่ 17-21 ก.ย.59 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดทำมาตรฐานดังกล่าวนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและศึกษาในรายละเอียด โดย นพ.ธีระเกียรติ มอบให้คุรุสภาไปศึกษาจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับครูของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง อาทิ สิงคโปร์ เน้นให้ครูมีทักษะและเทคนิคการสอน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้คุรุสภา ประสานไปยังสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม มาเป็นแนวร่วมกับไทยในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2 ประเทศยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

“ได้มีการหารือเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ยังไม่ตกผลึก ในหลักการเบื้องต้นกรอบมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน จะต้องเน้นสมรรถนะความรู้ ความสามารถของครู ทั้งความรู้พื้นฐาน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมิน ซึ่งครูควรต้องมีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ที่สำคัญต้องรวมเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูเข้าไปด้วย แม้จะเป็นเรื่องที่วัดยากแต่มีความสำคัญ จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้คนที่อยากเป็นครูแท้จริง ซึ่งประเทศอื่น ๆ เช่น ลาว กัมพูชา ก็ให้น้ำหนักเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู เช่นกัน”

ดร.ชัยยศ กล่าวและว่า การประเมินสมรรถนะครูตามมาตรฐานนั้น จะกำหนดไว้เป็นระดับ ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้คุรุสภา หารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (สคช.) ด้วย ทั้งนี้หากมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และมีการนำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครูให้สอดคล้องกันด้วย

///////////////////////

-- advertisement --