-- advertisement --ผลการศึกษาของนักวิจัยจาก University College London ทำการศึกษาโดยมีประชาชนเป็นอาสาสมัคร กว่า 9,701 ครัวเรือน เพื่อทำการทดลองว่า ถุงพลาสติกที่มีการอวดอ้างถึงการย่อยสลาย ไม่ว่าจะเป็นย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการอุตสาหกรรม (industrial compost) หรือย่อยสลายได้จากการหมักปุ๋ยที่บ้าน (home compostable) ว่าแท้จริงแล้วมันย่อยสลายหรือไม่

จากการศึกษายาวนานกว่า 2 ปี ผลปรากฎว่าถุงย่อยสลายได้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แม้กระทั่งถุงที่ระบุว่า home compostable ก็ไม่ย่อยสลายถึง 60% ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ถุงของบางบ้านสามารถย่อยสลายได้ ขึ้นอยู่กับเวลาในการหมัก อุณหภูมิ จุลินทรีย์นักวิจัยระบุว่าในการทดสอบการย่อยสลายของผู้ผลิตมักมีการควบคุมตัวแปรที่เหมาะสม ทำให้ถุงเหล่านั้นผ่านการทดสอบ แต่กับบ้านเรือนทั่วไป การทิ้งถุงพลาสติกลงในกองปุ๋ยหมัก โดยไม่มีการควบคุม จึงทำให้การย่อยสลายไม่สำเร็จ และกลายเป็นความเข้าใจผิดที่แพร่หลาย

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้บริโภคพยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และทำปุ๋ยหมักอย่างขยันขันแข็ง แต่กลับส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อวิกฤตมลพิษพลาสติก แบรนด์ต่างๆ จึงควรระมัดระวังว่าคำกล่าวอ้างว่าสามารถย่อยสลายได้ และช่วยเหลือการย่อยสลายที่ตนเองกล่าวอ้างนั้นมีความแน่นอนเพียงใด

อ้างอิง https://thedieline.com/…/nearly-two-thirds-of

-- advertisement --