-- advertisement --

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง:เอกชนหนุนทุนมสด.ผลิตภาชนะอาหารฟางข้าวปลอดสารพิษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนวิจัยกับ บริษัทเวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมกับ เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการ ที่สนใจสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตภาชนะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว” เพื่อผลิตภาชนะสำหรับใส่อาหารปลอดสารพิษ

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร และนักวิจัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-- advertisement --