-- advertisement --

โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีนางศิริโฉม หมั่นนอก รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานด้านสาธารณสุข และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธี

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษา ของประเทศ เป็นคุณูปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทยจนได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้ใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เปี่ยมด้วยพระเมตตาสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยสมควรที่โลกจะรับรู้ และเทิดพระเกียรติ พระองค์เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2434 สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ พระราชทานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ”

ทรงศึกษา ณ โรงเรียนราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง ศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียนกินนอนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ วิชาการทหารเรือ ในประเทศเยอรมัน วิชาการสาธารณสุข และวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์อัลฟาโอเมกา อัลฟา (Alpha Omega Alpha)

ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฎ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ในวันที่ 10 กันยายน 2463 ณ วังสระประทุม มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 )

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

-- advertisement --