-- advertisement --

จัดให้ฟรี  มข.ทุ่ม 5 ล้าน หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตา

มข.ทุ่ม 5 ล้าน หนุนเด็กยากจนภาคอีสานสมัครสอบโควตาฟรี

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เผยถึงนโยบายด้านการศึกษาของ มข.ว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โดยยืนยันว่าในกรณีที่เด็กสอบเข้า มข.ได้แต่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ จะต้องเร่งให้การสนับสนุน มข.จึงพยายามสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าในการระดมแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก บ่มเพาะให้เขาได้มีโอกาสทำงานเป็นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการจัดสรรงบฯ กว่า 5 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 3,000 คน ในโรงเรียน 1,500 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเฉลี่ยรายละประมาณ 3,800 บาท แบ่งเป็นค่าสอบไม่เกิน 900 บาท ค่าธรรมเนียมการเลือกคณะวิชาไม่เกิน 400 บาท และหากนักเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถผ่านการสอบข้อเขียน(คาดการณ์ว่าร้อยละ 10) มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าตรวจร่างกายและเอกซเรย์ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางและที่พัก ไม่เกิน 1,500 บาท

ทั้งนี้ นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี หลักฐานและการคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกคณะวิชาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ซึ่งหากตรวจพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาใน มข.

อธิการบดี มข. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา กระทั่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ ด้วยเหตุผลทางการเงิน ค่าใช้จ่ายอาจไม่สูงนัก แต่ในกรณีที่เป็นเด็กยากจนเงิน 1,300 บาท สำหรับค่าสมัครสอบมีจำนวนสูงมากสำหรับเขา นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่สอบได้ แต่ขาดกำลังทรัพย์ในการมาสอบสัมภาษณ์ มข.ก็ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าตรวจร่างกาย แม้เป็นจำนวนไม่มากนักแต่สามารถบรรเทาให้นักเรียนเหล่านั้น สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม

“หากสอบเข้าเรียนได้สำเร็จ ก็ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะ มข.มีกระบวนการจัดสรรทุนให้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา โดยเราได้ระดมทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ขอให้นักเรียนในภาคอีสานแสดงความจำนงผ่านทางโรงเรียนขึ้นมา ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาและให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการเปิดโอกาสนี้จะสร้างให้เกิดคนดีคนเก่งมารับใช้สังคมและประเทศสืบไป” อธิการบดี มข. กล่าว

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกของ มข.ที่จัดขึ้นด้วยเห็นว่าจะเป็นประตูสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กอีสาน ที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสเท่าเทียมเช่นเด็กคนอื่นๆ

ทั้งนี้ มข.ได้เชิญอาจารย์แนะแนว ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับทุนและการสอบโควตา ในระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.59 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

…รู้แล้วบอกต่อๆ กัน

-- advertisement --