-- advertisement --

 จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2560

ประกาศผล ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย “จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง” ครูสวนกุหลาบนนท์ ผู้บุกเบิกการสอนไอซีที ขณะที่ครูรางวัลคุณากร”“นฤมล แก้วสัมฤทธิ์” ครูกศน. บนดอยสูง จ.ตาก และ “ศรัณย์ ศรีมะเริง” ครูนักพัฒนาดนตรีเมืองโคราช ผู้เปลี่ยนชีวิตศิษย์ผ่านนวัตกรรมการสอนวิธีอ่านตัวโน๊ต

วันที่ 26 เม.ย.60 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 โดยมีครูนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต เข้าร่วม

โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุม ว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สะท้อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นเวทีที่ครูจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีครูที่ดี ต้องมีการปฏิรูปครู เเละถือเป็นความโชคดีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เพิ่งประกาศใช้นั้น ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา 12 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อให้การศึกษาสำหรับเด็กยากไร้ ให้มีการอบรมและพัฒนาครู เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับครูมาโดยตลอด มีการวางแผนในการคัดเลือก ผลิต ตลอดจนการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศ เเละอีก7 ปีข้างหน้า จะมีครูเกษียณกว่า 270,000 คน ซึ่งถือเป็น 2 ใน3 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องสูญเสียไป

ทั้งน้ี ภายในงานมีการเปิดตัว ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2560” โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูจัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา โดยได้พระราชทานรางวัลเเก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนเเปลงในชีวิตศิษย์เเละมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน รวม 11 ประเทศในอาเซียนเเละติมอร์เลสเต

สำหรับประเทศไทย ได้คัดเลือกครูจากทั่วประเทศกว่า 160 คน เเละได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 คือนายจิรัฏฐ์ เเจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 11 ต.ค.60 นี้

นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้พิจารณารางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบรองสุดท้าย ได้เเก่ นางนฤมล เเก้วสัมฤทธิ์ ครู กศน.ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกรูโบ จ.ตาก เเละนายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูนักพัฒนาดนตรีโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และยังมีรางวัล “ครูยิ่งคุณ” จำนวน 17 รางวัลเเละรางวัล “ครูขวัญศิษย์” 136 รางวัล ด้วย

นายจิรัฏฐ์ เเจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทยปี 2560 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งไม่ได้มาจากตนเองแต่เป็นรางวัลที่มาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ตั้งใจทุ่มเทในฐานะครูผู้สอน สำหรับหลักในการสอนของตนจะศึกษาเด็กเเต่ละคนว่าเเตกต่างกันอย่างไร มีความรู้ความสามารถด้านใดเเละอ่อนด้านใด เเละพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล แต่จะให้ความสำคัญกับเด็กอ่อนเเละเด็กเกเร เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่จุดอ่อนหากพวกเขาได้ทำสิ่งที่ชอบก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้ และด้วยเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยี และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งเรียนรู้อย่างเท่าทันและใช้อย่างสร้างสรรค์

-- advertisement --