“จิ๊บ ศศิกานต์” เปิดนโยบายการศึกษาศูนย์บาท เด็กไทยต้องเป็นที่หนึ่งด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี มั่นใจ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ลั่น จะทำให้ดู

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ หรือ จิ๊บ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 16 ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 6 เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนแออัด พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุเยอะ และผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมาก โดยประชาชนในพื้นที่มีอาชีพรับจ้าง และมีคนว่างงาน ทำให้มีปัญหาขยะล้น และไฟฟ้าในพื้นที่ยังมีน้อย ดังนั้น ต้องเร่งนำไฟฟ้าเข้ามาให้ชาวบ้าน รวมถึงติดตั้งอาสาระวังภัยในชุมชน เพราะนโยบายของตน คือ ต้องทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคน อยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้นเมืองที่มั่นคงต่อทั้งร่ายกาย จิตใจ ทรัพย์สิน คุณภาพชีวิต และการศึกษา

โดยขอผลักดัน 3 นโยบายที่ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก ผู้หญิง LGBTQ+ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือใครก็ตาม เราทุกคนต้องได้รับ ความปลอดภัย รอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ยังพบเด็ก ๆ ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมของครอบครัว ถ้าหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะทำให้เด็กกรุงเทพฯทุกคนต้องได้สิทธิ์เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ เราต้องไม่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลัง การศึกษาศูนย์บาท เป็นอีกหนึ่งนโยบายระยะยาวที่เราทำขึ้น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาด้านทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 ทาง คือ การนำพาเด็กจากครอบครัวยากไร้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เด็กที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนแออัดและไซต์ก่อสร้างต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์

อย่างไรก็ตาม สามารถเสริมความรู้ที่ล้ำสมัยแห่งโลกอนาคต เด็กฐานะปานกลางและบุคคลทั่วไปจะต้องมีการต่อยอดและสามารถสร้างอาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่าง NFT, Blockchain หรือภาษาที่สาม ประสบการณ์เรียนรู้ที่แปลกใหม่และมีราคาแพงอย่าง Metaverse จะต้องเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ “ฟรี” อาจจะไม่ชินกับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม โดยจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ต้องเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ในอนาคต สิ่งที่ตนพูด ไม่ใช่ความฝัน แต่สามารถทำได้จริง แล้วจะทำให้ดู

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews